O Letní baletní škole Terpsichoré

... léto, slunce, prázdniny ... 

a vědomí, že o prázdninách můžeme protančit dny doslova od rána do večera, 
protože balet jednoduše milujeme!

... setkání lidí (i lidiček), kteří jsou naladěni na stejnou baletní notu...

... pedagogové, pro které výuka baletu není "jenom práce"...

... nejkrásnější baletní sály v centru Prahy ...

... každý den (dle věku) dva až tři tréninkové bloky s přiměřeným časem na oddych ...

... to vše je Letní baletní škola Terpsichoré ...


Umělecké taneční vzdělávání je profese, která si vyžaduje zodpovědný přístup odborně
vzdělaných a citlivých pedagogů. Ti mají totiž mnohem vyšší míru zodpovědnosti,
než pedagogové jiných uměleckých oborů, protože pracují s velmi specifickým
a křehkým nástrojem - tělem - který se nedá po taneční hodině odložit, tak jako jiný umělecký nástroj.
Lidské tělo se tak stává sídlem paměti jeho pohybového životního příběhu.
My proto usilujeme, aby v této tělesné paměti našich svěřenců byly hezké a především kvalitní vzpomínky.

Baletní škola Terpsichoré již několik let patří mezi nejprestižnější baletní školy v ČR a svými výsledky získala dobré jméno i v zahraničí. Svědčí o tom výsledky našich studentů na mezinárodních baletních soutěžích, kde se každoročně umisťují na medailových pozicích.

Dětem a studentům se věnují pouze profesionální pedagogové s prokazatelnými výsledky v oboru, což zaručuje vysoký nadstandard tohoto letního projektu.

Letní baletní škola Terpsichoré je určena všem věkovým i výkonnostním kategoriím
zájemců o tanec, od úplných začátečníků ve věku od 5 let, přes mírně pokročilé i pokročilé,
až po studenty tanečních konzervatoří.

Jeden zájemce se může přihlásit i na víc turnusů daného kurzu.